El passat dimarts 28 d’agost de 2017, l’Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona va rebre la inspecció de Normes de Correcta Fabricació (Good Manufacturing Practices, GMP) per part dels inspectors de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)