L’institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona ha sigut autoritzat per part de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) com a laboratori farmacèutic per a la fabricació de productes injectables per ús humà.