El passat dimarts 13 de març del 2018 l’Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona va aconseguir l’autorització de comercialització de la solució injectable IRABGLU 370 MBq/ml per part de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).