El passat dimecres 20 de juny de 2018 es va produir el primer lot de la solució injectable IRABGLU 370 MBq/ml que arriba a centres hospitalaris per a ser injectats a pacients.