Durant el transcurs del torn de fabricació i distribució del lot IRABGLU 370 MBq/ml del dijous 28 de juny del 2018, l’Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona va rebre la inspecció del transport de material radioactiu per part del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR).