Ahir, coincidint amb el dia internacional de l’Alzheimer IRAB va produïr el primer lot del radiofàrmac experimental MK6240. Les primeres dosis es van injectar a l’Hospital de Sant Pau en col-laboració amb la Memory Unit del mateix Hospital.

L’ús d’aquest radiotraçador ha estat al contexte de l’estudi EMBARK. Estudi multicéntric, randomitzat i doble cec que té com objectiu primari l’avaluació d’un nou fàrmac per la malatia d’Alzheimer. La detecció de les proteïnes Tau i per lo tant dels cabdells neurològics a les primeres fases d’aqueta malaltia marca la idoneïtat del mencionat MK6240.