IRAB compta amb una de les instal·lacions radiofarmacèutiques més punteres d’Europa per al desenvolupament i producció de radiofàrmacs per a diferents usos i aplicacions.

L’alt nivell tecnològic de les instal·lacions juntament amb l’experiència i coneixement de l’equip d’IRAB ens permet actuar com a organització de fabricació contractual totalment integrada per a oferir solucions de qualitat al sector farmacèutic i biotecnològic.

Les noves instal·lacions permeten un alt nivell de flexibilitat i capacitat productiva, que resulten determinants per a oferir garantia i qualitat de servei per a una fabricació confiable, puntual i rendible.

Fabricació de productes radiofarmacèutics
 • Procés asèptic
 • Etiquetatge, inspecció i embalatge
 • Síntesi orgànica, purificació i formulació
 • Estudis compatibilitat filtre-producte
 • GMP i Normes de protecció radiològica
 • Esterilització terminal
 • Serveis de microbiologia
 • Serveis regulatoris
 • Farmacovigilància
Analítica
 • Transferència tècnica de mètodes analítics i microbiològics
 • Validació de mètodes
 • Cromatografia en capa fina d’alta resolució
 • Colorimetria cinètica per a la determinació d’endotoxines (LAL Test)
 • Test de producte acabat i de matèries primes entrants
 • Test d’esterilitat i bioburden
 • Cromatografia de gasos FID
 • Test d’ impureses de vida mitjana llarga
Validació
 • Validació de processos
 • Generació de protocols i informes de resum
 • Qualificació operativa (OQ)
 • Muntatge del pla de projecte
 • Qualificació d’instal·lació (IQ)
 • Qualificació del procés (PQ)