Àrea de recerca i Innovació

Biomedicina

La bioregió de Catalunya és un dels hubs biomèdics de referència del sud d’Europa. Amb una excel·lent infraestructura sanitària amb 15 grans hospitals i 80 centres d’investigació repartits pel territori.

El 20% de la indústria biotecnològica i el 47% de la indústria farmacèutica estatal està ubicada a la bioregió de Catalunya. En aquest sentit l’Institut de

Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona esdevé una important infraestructura tecnològica pels serveis assistencials i la recerca que es realitza a Catalunya.

El compromís en recerca i innovació en radiofarmàcia és una de les raons fundacionals d’IRAB amb un clar objectiu, treballar conjuntament amb el teixit biomèdic de la regió per desenvolupar i facilitar radiofàrmacs de nova generació que millorin la qualitat assistencial i de vida dels pacients.

Pipeline

Radiofàrmacs del futur

L’institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona compta amb un ampli catàleg de productes en desenvolupament per a diferents aplicacions mèdiques. La intensa col·laboració amb metges i investigadors demandants de radiofàrmacs, fan que el compromís d’IRAB amb la innovació vingui íntimament lligada amb les necessitats de present i futur dels professionals sanitaris.

Complementant el catàleg de radiofàrmacs disponibles amb autorització de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) per a la pràctica clínica, IRAB compta amb diversos acords a nivell

nacional i internacional per actuar com a laboratori de referència en la producció i provisió de diversos radiofàrmacs considerats “productes en investigació”.

IRAB lidera la innovació dels radiofàrmacs del futur a la regió, conjuntament de la mà de científics i metges de referència mundial.

Clinical Trials

Partner radiofarmacèutic

Més del 50% dels assajos clínics que es produeixen a Espanya es realitzen amb participació de centres catalans. En aquest sentit l’Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona participa com a partner tecnològic en la producció i provisió dels radiofàrmacs necessaris pel desenvolupament dels assajos clínics que es realitzen en els diversos hospitals del territori.

IRAB col·labora amb diverses CROs internacionals com a institució especialitzada en radiofarmàcia per a la conducció d’assajos clínics i preclínics. L’alt grau especialització requerida i la immillorable ubicació d’IRAB en l’ecosistema biomèdic de Catalunya, resulta determinant per coordinar amb garanties òptimes els estudis amb necessitats radiofarmacèutiques.

Partnering i col·laboracions

L’excel·lència

L’institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona té l’honor de comptar amb la col·laboració científica i mèdica de grans experts professionals de la medicina nuclear i el diagnòstic per la imatge.

La Bioregió de Catalunya compta amb investigadors i metges de gran reputació mundial en biomedicina. Sent la oncologia i la neurologia les dues àrees mèdiques de màxim exponent i excel·lència amb un gran reconeixement internacional dins el sector. En aquest sentit IRAB focalitza la seva participació

en projectes estratègics de recerca on aportar valor afegit des de l’especialitat radiofarmacèutica.

Les col·laboracions i participacions en projectes de l’àmbit oncològic i neurològic són un exemple de compromís d’IRAB amb la recerca biomèdica a Catalunya.

Addicionalment, IRAB compta amb un comitè assessor configurat per experts de contrastada trajectòria que aporten una visió estratègica i de futur amb un clar objectiu: el benefici del pacient.