Fludesoxiglucosa (FDG)

La 18F-fluorodeoxiglucosa (FDG) és el radiotraçador de contrast més utilitzat en PET. FDG és un compost en el qual l’isòtop radioactiu fluor-18 s’adjunta a una molècula de glucosa o sucre. Una vegada al cos, el FDG és absorbit per diversos teixits i detectat per un escàner PET. Les imatges mostren com es distribueix el radiotracador FDG dins del cos, oferint la possibilitat d’avaluar el funcionament del cos i el diagnòstic de diverses condicions mèdiques.

Imatge Molecular

La imatge molecular és l’ús de tecnologies d’imatge per avaluar l’activitat biològica del cos amb l’objectiu d’obtenir informació mèdica que d’altra manera requeriria cirurgia exploratòria o proves diagnòstiques més costoses.

Diagnòstic Nuclear Molecular

El diagnòstic nuclear molecular utilitza una gran varietat de dispositius d’imatge i radiofàrmacs que inclouen PET (Tomografia per Emissió de Positrons) i SPECT (Tomografia d’Emissió de Fotònica Única). Aquestes tecnologies d’imatge són extremadament sensibles permetent als metges diagnosticar diversos tipus de càncer, malalties cardiovasculars, trastorns neurològics i altres malalties en etapes incipients.

Teràpia Nuclear Molecular

Teràpia Nuclear Molecular utilitza radiofàrmacs que emeten radiacions ionitzants amb finalitats terapèutiques. Les modalitats terapèutiques de les teràpies nuclears moleculars reben diferents noms en funció de les característiques de les radiacions i dels equips generadors

Tomografia per Emissió de Positrons (PET)

La tècnica PET és una tècnica d’imatge de medicina nuclear utilitzada en el diagnòstic i la investigació biomèdica. Per a la prova PET s’introdueix una molècula marcada amb un radionúclid emissor de positrons de vida curta. L’activitat del radiofàrmac es mesura quantitativament en tots els òrgans diana. S’analitzen i reconstrueixen les dades mitjançant una computadora per produir imatges funcionals dels òrgans que s’estan escanejant.

Radiofàrmac

Molècula marcada radioactivament que s’administra a dosis traça amb finalitat diagnòstica o terapèutica.

Tomografia Computada per Emissió de Fotó Simple (SPECT)

La tècnica SPECT és una tècnica d’imatge de medicina nuclear utilitzada en el diagnòstic i la investigació biomèdica. En la realització d’una prova SPECT, s’injecta una molécula radiomarcada al torrent sanguini, que emet raigs gamma individuals que es detecten mitjançant la càmera SPECT. La prova difereix d’un escàner PET, ja que el traçador roman en el flux sanguini enlloc de ser absorbit pels teixits circumdants, limitant així les imatges a zones on flueix la sang.

Teragnosis

Teragnosis és una estratègia de gestió de pacients que implica la integració del diagnòstic i la teràpia. En el context de la medicina nuclear, la teragnosis es refereix a l’ús de molècules dirigides amb radionúclids diagnòstics o amb radionúclids terapèutics per al diagnòstic i la teràpia d’una determinada malaltia.