La medicina nuclear és una especialitat mèdica que utilitza les radiacions ionitzants procedents de radioisòtops o radionúclids per a la realització d’estudis morfològics i funcionals de nombrosos òrgans així com també determinacions radioanalítiques d’una gran varietat de substàncies presents a l’organisme.

Tot i que la medicina nuclear és una especialitat fonamentalment diagnòstica, també engloba totes aquelles aplicacions basades en la utilització de radionúclids amb finalitats terapèutiques. De manera que dins la Medicina nuclear es proposen dues grans branques:

  • Diagnòstic Nuclear Molecular
  • Teràpia Nuclear Molecular

Per a la realització d’aquests estudis i teràpies, és necessària l’administració a quantitats traça del radiofàrmac, molècula específica marcada radioactivament.

L’administració es pot realitzar per diferents vies, generalment intravenosa però també via oral o per inhalació. Els radiofàrmacs, per la seva especial afinitat, es distribueixen per l’organisme i es fixen en l’òrgan que es desitja estudiar o tractar, al emetre radiació permet l’adquisició d’imatges i/o tractament de la zona depenent de la finalitat i objectiu de la prova.