POLÍTICA DE PRIVACITAT (1ª CAPA)

POLÍTICA DE PRIVACITAT
RESPONSABLE INSTITUT DE RADIOFARMACIA APLICADA DE BARCELONA SL + info
FINALITAT – Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web

– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari

– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari

+ info
LEGITIMACIÓ DESTINATARIS  -Consentiment de afectat.

– Execució d’un contracte

– Interès legítim del responsable del tractament.

+ info
DESTINATARIS DE CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS Les seves dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal. No es faran transferències internacionals sense el seu consentiment previ. + info
DRETS Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional. + info
CONSERVACIÓ Les seves dades es mantindran en els registres de tractament de la nostra titularitat mentre la seva conservació sigui necessària per atendre la finalitat que va motivar la seva recollida així com durant el termini d’atenció de possibles obligacions legals.
INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:

• Política de privacitat: https://www.irab.cat/politica-privacitat

• Avís Legal: https://www.irab.cat//*avislegal

• Política de cookies: https://www.irab.cat//*politicaecookies

 + info

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT (2ª CAPA)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: INSTITUT DE RADIOFARMACIA APLICADA DE BARCELONA SL (també IRAB)

CIF: B66677519

Adreça postal: C/ Doctor Aiguader, 88 Planta – Edifici PRBB

Correu electrònic: irab@irab.cat

Delegat de Protecció de Dades: D’acord amb el RGPD l’IRAB no está obligada a incorporar un DPO

Domicili Social: CIF:  B66677519

Telèfon:  93.316.09.81

E-Mail: irab@irab.cat

Lloc Web: https://www.irab.cat/

 

L’INSTITUT DE RADIOFARMACIA APLICADA DE BARCELONA SL, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari

– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

– Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a irab@irab.cat.

D’acord amb la LSSICE, l’IRAB no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials de cap tipus. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà l’IRAB, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis dL’IRAB.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació professional i comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

L’IRAB no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment L’IRAB.

L’IRAB no cedirà les dades recollides a tercers tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de l’IRAB, contractats a l’empresa Progress, Software Hardware, S.L., amb NIF B61543245 i, domicili fiscal situat a C/ Nàpols 215 Entlo 2ª, 08013 Barcelona

El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre L’IRAB i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant l’IRAB presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a irab@irab.cat, indicant com a Assumpte: “PROTECCIO DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

  • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació mercantil i/o comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de l’INSTITUT DE RADIOFARMACIA APLICADA DE BARCELONA SL. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que INSTITUT DE RADIOFARMACIA APLICADA DE BARCELONA SL realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari:

  • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si Vè. remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

– Aquells inclosos en el formulari de “contacte” de la pàgina web

– Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de l’IRAB

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. L’IRAB ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el  català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en Català.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

INSTITUT DE RADIOFARMACIA APLICADA DE BARCELONA SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre INSTITUT DE RADIOFARMACIA APLICADA DE BARCELONA SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.