La Radiofarmàcia és una especialitat sanitària multidisciplinar que estudia els aspectes farmacèutics, químics, bioquímics, biològics i físics dels radiofàrmacs.

Aplicant tots aquests coneixements en els procesos de disseny, producció, preparació, control de qualitat i dispensació de radiofàrmacs, tant en la vessant assistencial (diagnòstica i terapèutica) com en investigació.