Fluorur de sodi

El fluorur de sodi és un compost radiofarmacèutic indicat en procediments de diagnòstics per imatge molecular en oncologia i traumatologia. Algunes de les indicacions especials amb proves PET amb fluorur de sodi són alguns casos concrets de traumatologia pediàtrica, metàstasis òssies i d’altres, on el fluorur de sodi ofereix una alta resolució d’imatge.

Fluorocolina

Compost radiofarmacèutic indicat en procediments de diagnòstics per imatge molecular en oncologia. L’objectiu diagnòstic de la prova PET amb fluorocolina és visualitzar l’augment d’aportació de colina a òrgans i teixits específics. Algunes de les indicacions més habituals són el càncer pròstata, en casos d’un augment de la concentració sèrica de l’antigen prostàtic específic (PSA), càncer hepàtic i alguns gliomes.

18F-Antigen prostàtic específic de membrana

L’antigen prostàtic específic de membrana marcat amb radionúclid de fluor (18F)-PSMA és un compost radiofarmacèutic indicat en procediments de diagnòstics per imatge molecular en oncologia. El nivell d’expressió de PSMA té un valor pronòstic per l’evolució del càncer de pròstata, ja que es una proteïna transmembrana present en tots els teixits prostàtics. La prova PET amb (18F)-PSMA ofereix importants avantatges a nivell de sensibilitat i qualitat d’imatge en indicacions per càncer de pròstata.

18F-TAU

El traçador de TAU és un compost radiofarmacèutic indicat en procediments de diagnòstics per imatge molecular en neurologia. Concretament per a l’obtenció d’imatges PET de la densitat de plaques de proteïna TAU en cervell de pacients adults amb deteriorament cognitiu que estan sent avaluats per la malaltia d’Alzheimer i altres causes de deteriorament cognitiu.

Fluoromisonidazole

El fluoromisonidazole (FMISO) és un compost radiofarmacèutic indicat en procediments de diagnòstic per imatge molecular en oncologia. La prova PET amb FMISO permet l’estudi i visualització de situacions d’hipòxia regional causada pel mateix procés cancerós. En certes patologies, les condicions d’hipòxia resulta un important factor pronòstic de supervivència i control tumoral. De manera que la prova PET amb FMISO pot resultar una prova molt informativa en aquestes situacions.

Fluorothymidine

El fluorothimidine (FLT) és un compost radiofarmacèutic indicat en procediments de diagnòstic per imatge molecular en oncologia. El FLT s’acumula en cèl·lules proliferants on indica l’activitat de l'enzim timidina quinasa. La divisió cel·lular es pot caracteritzar per l'activitat d'aquest enzim. La prova PET amb FLT permet l’estudi i visualització de com el tumor respon a teràpies citoestàtiques.

18F-MPPF

Compost radiofarmacèutic indicat en procediments de diagnòstics per imatge molecular en neurologia. El compost MPPF s’uneix específicament contra el receptor de serotonina 1-A. L’objectiu diagnòstic de la prova PET amb 18F-MPPF és examinar les diferencies d’enllaç dels neuroreceptors de serotonina.